Actualitzat el: 10-11-2022
PRESENTACIÓ

L'INSTITUT DE DRETS HUMANS D’ANDORRA es va constituir el març del 2006 i posteriorment es va registrar al Registre d'Associacions de Govern d'Andorra amb el núm. 11/2011; les seves finalitats són l’estudi, la investigació, la divulgació, la promoció, la defensa dels Drets Humans i la denúncia de les seves violacions.

L’associació persegueix aquestes finalitats des d’una perspectiva interdisciplinària, es­pecialment a partir de la Constitució Andorrana, la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides i la Convenció per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals del Consell d’Europa, amb la voluntat d’esdevenir un instrument d’assessorament de les diferents institucions del Principat d’Andorra.

Per a fer possibles aquests objectius, l’associació està oberta a totes les opinions per desenvolupar i normalitzar els Drets Humans al nostre país, compromeses en la defensa dels Drets Humans, i col·labora amb entitats i organitzacions públiques i privades, nacionals i internacionals que puguin facilitar la consecució d’aquests fins.

Total Visites:
339346 Total Visites339346 Total Visites339346 Total Visites339346 Total Visites339346 Total Visites339346 Total Visites